ลงชื่อสั่งจองแผ่น Bruce Springsteen – Letter To You

Bruce Springsteen – Letter To You

Columbia Records -(Vinyl 2LP)

แผ่นออก 23 ตุลาคม 2563 

รายละเอียดแผ่นคลิกที่รูป

ราคา ฿  1,990 .-

(EMS ฿ 100.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 20.-/ต่อชุด)

ระบบจะแจ้งเตือนให้ชำระค่าแผ่นเมื่อแผ่นออกและยืนยันวันจัดส่ง 

ขอสั่งจอง

 

ชื่อที่อยู่จัดส่ง

 

ยืนยันตัวตน