ลงชื่อสั่งจอง Mobile Fidelity Electric Light Orchestra – Eldorado

ราคา 3,290 .-  (สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)

(EMS ฿ 100.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 20.-/ต่อชุด)

แผ่นออกประมาณ มีนาคม-พฤษภาคม 2565

ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า ระบบจะแจ้งเตือนให้ชำระค่าแผ่นเมื่อแผ่นออกและยืนยันวันจัดส่ง 

ขอสั่งซื้อ

 

ชื่อที่อยู่จัดส่ง

 

ยืนยันตัวตน