ลงชื่อสั่งจองแผ่น Frank Sinatra – Sing And Dance With Frank 

Frank Sinatra – Sing And Dance With Frank

Impex Records – Numbered Limited Edition 180g LP (Mono)

แผ่นออกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดแผ่นคลิกที่รูป

ราคา ฿  1,790 .-

(EMS ฿ 100.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 20.-/ต่อชุด)

 

 

 

ระบบจะแจ้งเตือนให้ชำระค่าแผ่นเมื่อแผ่นออกและยืนยันวันจัดส่ง

ขอสั่งจอง

 

ชื่อที่อยู่จัดส่ง

 

ยืนยันตัวตน