ลงชื่อสั่งจอง The Beatles – Let It Be: Special Edition

CAPITOL RECORDS

ราคา ฿1,690.- The Beatles – Let It Be: Special Edition (180g Vinyl LP)

(EMS ฿ 100.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 20.-/ต่อชุด)

ราคา ฿7,490.- The Beatles – Let It Be: Special Edition: Super Deluxe (180g Vinyl 4LP + 12″ EP + Book Box Set)

(EMS ฿ 150.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 50.-/ต่อชุด)

ราคา ฿1,590.- The Beatles – Let It Be: Special Edition: Deluxe (2CD)

(EMS ฿ 100.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 20.-/ต่อชุด)

ราคา ฿5,490.-  The Beatles – Let It Be: Special Edition: Super Deluxe (5CD + Blu-ray + Book Box Set)

(EMS ฿ 150.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 50.-/ต่อชุด)

ราคา ฿6,850.-Bundle Set  (5CD + Blu-ray + Book Box Set)+(180g Vinyl LP)

(EMS ฿ 150.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 50.-/ต่อชุด)

ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า ระบบจะแจ้งเตือนให้ชำระค่าแผ่นเมื่อแผ่นออกและยืนยันวันจัดส่ง 

ขอสั่งจอง

 

ชื่อที่อยู่จัดส่ง

 

ยืนยันตัวตน