ลงชื่อสั่งจอง Saturday Night In San Francisco

IMPEX RECORD

ราคา ฿2,190.-  Saturday Night In San Francisco (180g LP)

ราคา ฿1,490.- Saturday Night In San Francisco ( Hybrid Stereo SACD)

ราคา ฿1,190.- Saturday Night In San Francisco (CD)

(EMS ฿ 100.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 20.-/ต่อชุด)

แผ่นออกวันที่ 3 มิถุนายน 2565


ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า ระบบจะแจ้งเตือนให้ชำระค่าแผ่นเมื่อแผ่นออกและยืนยันวันจัดส่ง 

ขอสั่งจอง

 

ชื่อที่อยู่จัดส่ง

 

ยืนยันตัวตน