ลงชื่อสั่งจองแผ่น MoFi : 1-Step Stevie Ray Vaughan

Stevie Ray Vaughan – Couldn’t Stand The Weather

Mobile Fidelity – UltraDisc One-Step 45rpm Vinyl 2LP Box Set

Limited  7,000 Numbered Copies

สั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น ไม่เกิน 2 ชุด/ท่าน 

(ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า)

รายละเอียดแผ่นคลิกที่รูป

ราคา ฿  5,190 .-

(EMS ฿ 150.- /ต่อชุด ชุดถัดไป ฿ 50.-/ต่อชุด)

ระบบจะแจ้งเตือนให้ชำระค่าแผ่นเมื่อ ทราบวันแผ่นออกและแจ้งวันจัดส่ง

ขอสั่งจอง

 

ชื่อที่อยู่จัดส่ง

 

ยืนยันตัวตน